Swarovski, Ruby, and Emerald Ring

Swarovski, Ruby, and Emerald Ring

Regular price
$47.50
Sale price
$47.50

Swarovski, Ruby, and Emerald Ring